Wnioski ws. nowego planu przestrzennego

W związku z opracowaniem nowego planu przestrzennego Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski” Wojciech Hajduk – w imieniu Mieszkańców oraz Rady Osiedla – przekazał do trzebińskiego Urzędu Miasta wnioski do projektu planu:

  • wprowadzenie zapisów dot. terenów w rejonie ul. Kościuszki 43 (w projekcie planu 10U) jako mieszkaniowo wielorodzinnych;
  • obniżenie dla terenów zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej min. wskaźnika intensywności zabudowy;
  • obniżenie dla terenów produkcyjnych i usługowych min. wskaźnika intensywności zabudowy;
  • rezygnacja z planowanego połączenia ulicy Ochronkowej i ulicy Żmirka (7KDD);
  • podtrzymanie decyzji o niełączeniu ulicy Słowackiego z ul. Żmirka.

Rada Osiedla Piaski popiera wnioski mieszkańców i przedsiębiorców złożone podczas spotkań konsultacyjnych, które miały miejsce w ostatnim tygodniu czerwca br. w Dworze Zieleniewskich w Trzebini.