Sport, rekreacja i odpoczynek…

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nowego rządowego projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności” (OSA) – Rada Osiedla Piaski – wnosi o przystąpienie Gminy Trzebinia do w/w programu i wzięcie pod uwagę lokalizację rejonu placu zabaw na naszym Osiedlu.

Sport, rekreacja i odpoczynek... 3

Otwarte Strefy Aktywności OSA – to nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystki przeznaczy na Program 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Więcej o programie OSA tutaj.