Aktualizacja planu przestrzennego

Do 6 maja br. zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini.

W związku z przystąpieniem do sporządzenie tego dokumentu mieszkańcy mają możliwość w ramach udziału społeczeństwa zgłosić swoje wnioski i uwagi.

zmiana_planu