Aktywnie pracujemy nad Studium

Trwają prace związane z uchwaleniem nowego “Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia” – dokumentu, który określa, co może powstać w najbliższym otoczeniu Twojego miejsca zamieszkania.

Rada Osiedla Piaski w marcu br. złożyła wniosek do Urzędu Miasta, by w rejonie ul. Kochanowskiego poszerzyć strefę mieszkaniową oraz by uniemożliwić w tym rejonie uciążliwą działalność produkcyjną.

Uzyskaliśmy odpowiedź, że wniosek został uwzględniony przez Burmistrza Trzebini i tereny przy ul. Kochanowskiego zyskają oznaczenie strefy mieszkaniowej.

Aktywnie pracujemy nad Studium 3

Jednocześnie informujemy, że do końca listopada br. w budynku urzędu przy ul. Narutowicza 10 można zapoznać się z projektem dokumentu i wnieść uwagi pisemnie.