Apelujemy o porządki na Słowackiego

Radny Wojciech Hajduk skierował wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie jako zarządcy drogi ul. Słowackiego o podjęcie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Apelujemy o porządki na Słowackiego 3

Radny zaapelował o następujące działania dotyczące:

  • wyczyszczenia poboczy ulicy;
  • odchwaszczenia chodników po obu stronach ulicy;
  • odchwaszczenia poboczy ulicy – przy krawężnikach;
  • wyczyszczenia studzienek kanalizacji burzowej;
  • wyregulowania studzienek kanalizacji sanitarnej;
  • w sezonie jesiennym wykoszenia poboczy.