Bazgroły na osiedlowym placu zabaw

Odnowiona altana na placu zabaw już spisana.

Wspólnemu dobru mają służyć obiekty oraz urządzenia zabawowe znajdujące się na ogólnodostępnym miejscu, jakim jest plac zabaw. Tymczasem ławki wokół grillowiska już parę miesięcy po ich odnowieniu zostały spisane i poniszczone.

Spróbujemy oczywiście je wyczyścić lub odmalować, ale szanujmy wspólną własność. Ich odnowienie zostało przecież sfinansowane ze środków publicznych!