Będzie zmiana planu przestrzennego

W związku z zaleceniami nadzorczymi, w czwartek 24 września 2020 roku radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebinie (w obszarze obejmującym znaczną część Osiedla Piaski).

Będzie zmiana planu przestrzennego 3

W dyskusji Radny Wojciech Hajduk dopytywał, czy przystąpienie do prac może wstrzymać lub zakazać działania inwestycyjne podejmowane na tym terenie. Zdaniem urzędników, prace nie powinny wpłynąć na decyzje o warunkach zabudowy.