Bieżące naprawy dróg na Osiedlu

Dotyczy: wyasfaltowania fragmentu drogi – ul. Kilińskiego w Trzebini

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku wyasfaltowania fragmentu drogi – ul. Kilińskiego znajdujący się w rejonie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, dużego placu zabaw oraz tablicy ogłoszeniowej.

Wyasfaltowanie zlikwiduje problem powtarzający się szczególnie w okresie deszczowym, przez który wejście na plac zabaw staje się uciążliwe.

Rada Osiedla Piaski postuluje, aby w/w fragment ująć w harmonogramie corocznych prac związanych z naprawą cząstkową jezdni, która odbywa się w okresie wiosennym.