Bieżące wnioski do Urzędu Miasta

Działając w imieniu Rady Osiedla Piaski oraz w interesie mieszkańców, przewodniczący rady osiedla Wojciech Hajduk skierował w ostatnim czasie następujące wnioski i interwencje:

w sprawie naprawy ławek przy placu miejskim przy ulicy Ochronkowej;

w sprawie posprzątania placu miejskiego przy ulicy Ochronkowej;

w sprawie wyczyszczenia wszystkich tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla Piaski;

w sprawie wyczyszczenia poboczy drogi powiatowej ul. Słowackiego z zalegającego piasku i kamieni;

w sprawie przycięcia drzew ograniczających widoczność przy ulicy Szymanowskiego, Krasickiego, Szewskiej;

w sprawie naprawy znaków drogowych przy parkingu przy dawnych Zakładach Tłuszczowych przy ulicy Słowackiego.