Budowa wiaduktu z poślizgiem

Zakończenie prac związanych z budową wiaduktu w ciągu ul. Słowackiego planowane jest na koniec lipca 2020 r. Po zakończeniu prac zostanie złożony do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – wszystkie konieczne kontrole oraz pozwolenia powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2020 r.

Budowa wiaduktu z poślizgiem 5

Obecnie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zamknięcie ul. Słowackiego za skrzyżowaniem z ul. Dworcową. Objazd do ul. Krakowskiej kierowany jest przez ul. Dworcową, a później ul. Ochronkową. Wprowadzenie takiego ograniczenia związane jest z koniecznością przebudowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w śladzie ul. Słowackiego – zakłada się, że będzie trwać do połowy czerwca br.

Budowa wiaduktu z poślizgiem 6

Wykonawca planuje wprowadzić kolejne fazy tymczasowej organizacji ruchu, które są obecnie uzgadniane z zarządcą drogi.