Budynek już nie zagraża przechodniom

Końcem listopada br. dokonano rozbiórki budynku przy ul. Słowackiego 47 A w Trzebini, który od wielu lat nie był zamieszkiwany. Po uzyskaniu zgody na rozbiórkę od Małopolskiego Konserwatora Zabytków przystąpiono do zburzenia budowli i niwelacji terenu.

W 2016 r. Gmina Trzebinia poniesie koszty rozbiórki w wysokości blisko 150 tys. zł.