Co z budynkiem dawnego Komisariatu?

Chcemy poznać stanowisko Starosty Chrzanowskiego ws. przyszłości budynku dawnego Komisariatu Policji w Trzebini przy ul. Kościuszki 35.

Wiemy, że obiekt (pn. „willa”) ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Nie możemy pozwolić, aby budynek ulegał dalszej degradacji, dlatego pytamy Starostę o działania podjęte w temacie zabezpieczenie i ew. zagospodarowania tego budynku.

Co z budynkiem dawnego Komisariatu? 3