Co dalej z zakładem galwanizacji?

Czy plan przestrzenny pozwala na ulokowanie zakładu galwanizacji w rejonie ul. Korczaka?

Zdaniem autorów planu – galwanizernię można zakwalifikować jako działalność usługową lub rzemieślniczą. I jest to zgodne z uchwalonym dn. 30 listopada 2012 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Korczaka.

Ważne są warunki, które powinny być spełnione, by inwestycja była zgodna z zapisami MPZP, w tym warunek o nieuciążliwości tej usługi na tereny poza zakładem oraz niewprowadzeniu niekorzystnych zmian w użytkowaniu sąsiednich nieruchomości.

CZY ZAKŁAD GALWANIZACJI NIE WPŁYNIE NA ŚRODOWISKO WOKÓŁ? Czas zgłaszania uwag przez mieszkańców już minął, teraz czekamy na opinię…

RDOŚ w Krakowie analizuje raport oraz zapisy planu przestrzennego, opinię wyda do 26 marca 2018 roku. SANEPID w ciągu najbliższych dni prześle opinię do Urzędu Miasta w Trzebini.

Szczegóły w analizie zapisów MPZP przesłanej do RDOŚ w Krakowie.

Co dalej z zakładem galwanizacji? 7 Co dalej z zakładem galwanizacji? 8 Co dalej z zakładem galwanizacji? 9