Co z ciepłem miejskim w centrum miasta?

W imieniu mieszkańców zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kościuszki w Trzebini, Radny Wojciech Hajduk wystąpił do VEOLIA POŁUDNIE o określenie możliwości przyłączenia budynków do ogrzewania systemowego.

To ważne zadanie, które w ramach obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, może przyczynić się do pożądanych efektów ekologicznych w mieście.

Co z ciepłem miejskim w centrum miasta? 1
Odpowiedź Veolii w sprawie uciepłownienia Trzebini