Czas na wiosenne naprawy bieżące

Pogoda sprzyja. Przy odwiedzinach placu zabaw przy ul. Kilińskiego zachowajcie ostrożność.

✔ Jeszcze w kwietniu rozpoczną się oględziny gminnych placów zabaw celem wytypowania niezbędnych napraw bieżących.