Czyje imię przyjmie rondo?

Od listopada 2018 r. użytkownicy drogi korzystają z nowego ronda w rejonie ul. Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej. Codziennie tym skrzyżowaniem przejeżdża kilka, może nawet kilkanaście tysięcy pojazdów. A czyim imieniem nazwać to miejsce?

Obecnie pojawiła się inicjatywa nazwania ronda. W piśmie, które dotychczas wpłynęło do Urzędu Miasta, została zawarta następująca propozycja – „Rondo Sokoła” (jako uhonorowanie działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”).

Nowe propozycje można składać tylko i wyłącznie pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta. Wszystkie zgłoszone sugestie zostaną zebrane i przedstawione Radzie Miasta.