Czyszczenie dróg gminnych

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini informuje, że czyszczenie dróg gminnych na terenie Osiedla Piaski odbędzie się według harmonogramu:

4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3 października i 5 listopada br. w godzinach popołudniowych, wieczornych lub wczesnych porannych.

Prosimy w tych dniach o niepozostawianie samochodów wzdłuż posesji.