Dalsza część konsultacji „Przyjdź i zaplanuj swoje miasto”

W dniach od 19.06.2017 r. do 2.07.2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, w imieniu Urzędu Miasta w Trzebini serdecznie zachęcamy do udziału.

Dalsza część konsultacji "Przyjdź i zaplanuj swoje miasto" 5

Formy konsultacji obejmują:

1. spotkania konsultacyjne – prowadzone w technice pracy grupowej, wspartej różnymi metodami aktywizującymi (w tym z wykorzystaniem technik rysunkowych) pozwalającymi na wypracowanie opinii.

Przeprowadzone zostaną dwa spotkania:

– spotkanie z mieszkańcami obszaru objętego projektem – w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 (poniedziałek) w Dworze Zieleniewskich  przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini,

– spotkanie z przedsiębiorcami działającymi w obszarze objętym projektem – w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 (środa) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini.

Dalsza część konsultacji "Przyjdź i zaplanuj swoje miasto" 6

W czasie spotkań dostępny będzie kącik dla dzieci wraz z opiekunem, co pozwala na przybycie na konsultacje razem z dziećmi. Ponadto za udział w konsultacjach przewidziana jest niespodzianka.

2. pisemne (w tym elektroniczne) zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji.

Więcej informacji tutaj.