DLA SPOŁECZEŃSTWA 2015-2019

Dobiega końca kadencja Rady Osiedla Piaski. Ostatnie cztery lata pracom w radzie osiedla przewodniczył Wojciech Hajduk – Radny Rady Miasta Trzebinia, co pozwoliło na jeszcze bardziej dokładne i efektywne działanie dla dobra Osiedla Piaski w Trzebini.

WYBORY nowej Rady Osiedla
w poniedziałek 4 listopada o godz. 16
w Domu Działkowca

Co tydzień podsumujemy jeden obszar działalności ostatniej kadencji.

#4: DLA SPOŁECZEŃSTWA
🔶 Odnowienie ławek w obrębie skweru przy ul. Słowackiego
🔶 Odnowienie ławek przy placu miejskim przy ul. Ochronkowej
🔶 Remont tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla Piaski
🔶 Bieżące wnioski i zapytania do urzędu w sprawach istotnych dla Osiedla, w tym wnioski o kontrole prędkości na ul. Słowackiego i likwidację składowiska opon
🔶 Konsultacje społeczne i zebrania informacyjne w zakresie nowego MPZP dla części Osiedla Piaski; w związku z planowanym uruchomieniem zakładu galwanizerni przy ul. Korczaka oraz po pożarze składowiska opon przy ul. Słowackiego
🔶 Regularne prowadzenie strony internetowej oraz profilu na Facebooku
🔶 Zakup ław, ławostołów i kociołków do Ziemniaczyska na cele spotkań integracyjnych dla mieszkańców
🔶 Zakup nagłośnienia na cele imprez osiedlowych

fot. Ziemniaczysko 2019