Dodatkowe lustro dla kierowców

Na wniosek mieszkańców i Rady Osiedla Piaski – przy wyjeździe z ul. Kochanowskiego w ul. Mickiewicza – Wydział Rozwoju Gminy (Referat Dróg i Transportu Publicznego) zlecił montaż dodatkowego lustra drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo kierowców.