Czy dojazd do Krakowa będzie utrudniony?

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 9 maja 2017 r. – po dyskusji dot. planowanych ograniczeń podjętych przez Władze Krakowa odnośnie wjazdu busów na teren miasta – prosi Urząd Miasta w Trzebini o informację, czy Gmina Trzebinia podejmie działania i wyrazi stanowisko w przedmiotowej sprawie?

Kraków podejmuje starania o czyste powietrze W tym celu zamierza dążyć do zmniejszenia ruchu samochodowego i zwiększyć udział komunikacji miejskiej oraz rowerowej. Kierunkiem, w jakim podąża nasze wojewódzkie miasta, zaniepokojone jest m.in. Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych.

Po wprowadzeniu zmian problemy z dotarciem do centrum będą miały nie tylko osobówki, ale też prywatne busy przewożące codziennie kilkanaście tysięcy pasażerów. Z informacji uzyskanych od Stowarzyszenia Przewoźników wynika, że prywatne busy po wejściu w życie zmian nie będą mogły m.in. korzystać z przystanków na Nowym Kleparzu i Placu Inwalidów.

Wprowadzenie ograniczenia spowoduje wiele uciążliwości m.in. dla mieszkańców naszego miasta, którzy poprzez komunikację zbiorową dojeżdżają do Krakowa jako miejsca swojej nauki i pracy – sygnalizuje Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski” Wojciech Hajduk, który wraz z Radą Osiedla prosi Gminę o informację, czy stosowne pisma ze strony trzebińskiego magistratu zostaną skierowane do władz Krakowa.

Fot.: https://krzeszowiceone.pl