Dość bierności władz ws. składowiska!

Zaniepokojeni biernością władz wokół działań zmierzających do zlikwidowania składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini (dz. 1132/8, dz. 1132/9 obr. Trzebinia) – Rada Osiedla Piaski, będąc reprezentantem społeczności Osiedla – wnosi do Starosty Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka o informację w następującym zakresie:

  • jakie konkretne działania podjął Starosta Chrzanowski w latach 2015-2017 w celu zlikwidowania składowiska opon (wraz z podaniem kwoty za opracowanie kosztorysów oraz inwentaryzacji odpadów) oraz w celu ograniczenia dostarczania nowych odpadów na teren składowiska przy ul. Słowackiego;
  • jakie działania zostały podjęte przez Władze Powiatu Chrzanowskiego w celu pozyskania środków pozabudżetowych na likwidację składowiska odpadów i z jakim skutkiem odbyły się w/w działania;
  • jakie działania planuje podjąć Starosta Chrzanowski w I kwartale 2018 roku w celu rozpoczęcia likwidacji składowiska opon przy ul. Słowackiego, a jakie działania można uznać za działania długofalowe.

Od wielu lat władze powiatowe deklarują rozwiązanie problemu składowiska opon przy ul. Słowackiego, jednak z różnych względów działania nie są realizowane. W związku z troską o środowisko, w myśl bezpieczeństwa okolicy i mieszkańców, wnosimy o intensyfikację działań i pomyślną próbę rozwiązania problemu składowiska opon w Trzebini.

Do wiadomości:

  • Urząd Miasta w Trzebini, ul. Marsz. Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia
  • Rada Miasta w Trzebini – Komisja Prawa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 18, 32-540 Trzebinia
  • Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków
  • Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, anna.jarguz@przelom.pl