Doświetlone przejścia dla pieszych

Kilka przejść dla pieszych przebiegających przez Osiedle Piaski zostało doświetlone w ramach zadania „Doświetlenia 19 przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej w Trzebini”.

Doświetlone przejścia dla pieszych 1
Przejście w rejonie ZSE-Ch w Trzebini

Przejścia zostały doświetlone m.in. w rejonie ZSE-Ch czy połączenia z Osiedlem Krakowska, w rejonie Ośrodka Pomocy Społecznej czy wjazdu w kierunku Dworca PKP.

Doświetlone przejścia dla pieszych 2
Przejście w rejonie ul. Krakowskiej 26