Drogi wewnętrzne na terenie osiedla

Drogami wewnętrznymi w świetle Ustawy o drogach publicznych są te drogi, drogi rowerowe, parkingi niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Drogi publiczne gminne na terenie osiedla:

 • ul. Kochanowskiego,
 • ul. Kilińskiego,
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Żmirka,
 • ul. Ochronkowa,
 • ul. Metalurgiczna,
 • ul. Hutnicza,
 • ul. Przemysłowa,
 • ul. Korczaka,
 • droga boczna od ul. Słowackiego,
 • łącznik pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Ochronkową.

Pozostałe ulice na osiedlu są drogami wewnętrznymi.

(BH)