Drzewo umarło, będzie wycięte

Dąb przy ul. Kilińskiego wielokrotnie był poddawany oględzinom (m.in. w dniach 28.05.2021 oraz 09.06.2021 roku).

Drzewo umarło, będzie wycięte 1
Dąb przy ul. Kilińskiego

Drzewo nie podjęło wegetacji, dlatego urząd przygotowuje dokumentację potrzebną do uzyskania zezwolenia na usunięcie wskazanego drzewa (drzewa obumarłe również wymagają zezwolenia na usunięcie). Po uzyskaniu zezwolenia drzewo zostanie usunięte.