Duże szanse na remont chodników

W związku z oszczędnościami finansowymi uzyskanymi na realizowanych dotychczas zadaniach drogowych, PZD w Chrzanowie przedłożyło propozycję powiększenia planu zadań inwestycyjnych, których realizacja może być wykonana w ramach zadań na 2020 r.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu inwestycyjnego do realizacji na drogach powiatowych na rok 2020 o następujące pozycje:

  • „Przebudowa i rozbudowa chodników w pasie drogowym ul. Słowackiego w Trzebini” – kwota ok. 200 000 zł.

Duże szanse na remont chodników 7

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2021 następującego zadania:

  • „Wykonanie dokumentacji projektowej dla ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż DP1029K ul. Słowackiego w Trzebini oraz wzdłuż drogi gminnej w kierunku ośrodka Chechło”. Zadanie należy zabezpieczyć w WPF Powiatu Chrzanowskiego – 2021 rok w kwocie 100 000 zł.

Duże szanse na remont chodników 8

O zadania w imieniu mieszkańców wnioskował między innymi burmistrz Jarosław Okoczuk.

Duże szanse na remont chodników 9