Dzikie wysypisko przy drodze krajowej!

Kilka miesięcy temu zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz PINBUD-u w Chrzanowie z wnioskiem ws. zabezpieczenia posesji przy ul. Krakowskiej. Niestety opuszczona działka jest własnością prywatną, a z każdym dniem teren ogrodu zamienia się w dzikie wysypisko śmieci.

Apelujemy, aby wszelkie zauważone próby podrzucania śmieci na ten teren, jak i inne tereny publicznej przestrzeni, zgłaszać automatycznie na policję.

W najbliższym czasie Rada Osiedla wystosuje pismo do Urzędu Miasta ws. powzięcia konkretnych działań mających na celu zniwelowanie tak brzydkiego krajobrazu naszego miasta…

(BH)