Firma z Płazy wyremontuje drogę

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM z Płazy wyremontuje w przyszłym roku fragment ul. Ochronkowej w Trzebini.

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej – ul. Ochronkowej w Trzebini, na długości ok. 0,2 km: od skrzyżowania z ul. Krakowską (DK 79) do miejsca połączenia z zakresem przebudowy drogi wykonanej w latach poprzednich w ramach budowy Strefy Aktywności Gospodarczej.

Firma z Płazy wyremontuje drogę 1
ul. Ochronkowa w Trzebini

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (nawierzchnia bitumiczna ok. 1400 m2) oraz chodników i zjazdów (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ok. 800 m2). W zakresie remontu odwodnienia przewidziano wymianę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.