Gałęzie do przycięcia przy lampach

W rejonie placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy przyciąć gałęzie. Z wnioskiem do właściciela sieci – Tauron Serwis S.A. – zwrócił się Radny Wojciech Hajduk.

Gałęzie do przycięcia przy lampach 1
Do przycięcia przy lampie