Gmina sfinansuje przebudowę chodników

W czwartek 12 listopada br. Rada Miasta w Trzebini wyraziła zgodę udzielić Powiatowi Chrzanowskiemu dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa części chodników przy ul. Słowackiego w Trzebini”.

Do 90 tys. złotych władze Trzebini dołożą się do zadania, którego Inwestorem będzie PZD w Chrzanowie. Remont obejmie chodniki od ul. Korczaka w kierunku nowego wiaduktu.

Gmina sfinansuje przebudowę chodników 3

– O zadaniu związanym z remontem chodników było głośno już parę lat temu. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że w ramach tzw. umowy społecznej ówczesnych władz powiatu i gminy ustalono, że do drugiego etapu przebudowy chodników przy ul. Słowackiego – od ul. Korczaka w kierunku przejazdu kolejowego – powrócimy po budowie wiaduktu. Dziś jesteśmy jakby spadkobiercami tamtej umowy i dobrze, że ją realizujemy. Kilka tygodni temu zakończono przecież fizycznie inwestycję przy wiadukcie – przekonywał Wojciech Hajduk, przewodniczący rady osiedla i radny.

– A na koniec chcę podziękować zarówno poprzednikom, jak i obecnym władzom: powiatu, Zarządowi Powiatu na czele z Panem Starostą, Panu Burmistrzowi, jak i dyrektorowi PZD, który również o tej umowie społecznej pamiętał – skwitował Wojciech Hajduk.