• Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2018.