Informacja Urzędu Miasta w Trzebini

Przedstawiamy informację Urzędu Miasta w Trzebini dotyczącą przyjmowania wniosków do nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla „Piaski” w Trzebini.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (GAU.6721.5.10.2015.ŻR).