Instytucje dają zielone światło galwanizerni

SANEPID i RDOŚ w Krakowie pozytywnie o planowanej galwanizerni przy ulicy Korczaka, ale z pewnymi zastrzeżeniami…

Instytucje dają zielone światło galwanizerni 25 Hala musi zostać wyposażona w chemoodporną posadzkę oraz ściany pokryte warstwą chemoodporną do wysokości 1,5 m

Instytucje dają zielone światło galwanizerni 25 Odpady niebezpieczne będą gromadzone w magazynie ze szczelną betonową nawierzchnią

Instytucje dają zielone światło galwanizerni 25 Należy zastosować układ filtracyjny przed skierowaniem powietrza z hali do emitora

Instytucje dają zielone światło galwanizerni 25 Wszystkie procesy technologiczne będą wykonywane wewnątrz hali galwanizerni

Instytucje dają zielone światło galwanizerni 29 RDOŚ w Krakowie stwierdza jednocześnie brak konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Tym samym udział społeczeństwa zakończył się na etapie składania uwag i wniosków.

Wyrażam nadzieję, że wszystkie uwagi i sugestie mieszkańców oraz Rady Osiedla Piaski zostały przez inwestorów uwzględnione, a odpowiednie instytucje zapoznały się wnikliwie z ich prawdziwością. Czekamy na decyzję środowiskową podpisaną przez Burmistrza Trzebini, która powinna zawierać wszystkie zalecenia Sanepidu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Następnie przed inwestorami uzyskiwanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia budynku, roboty budowlane i zgodę na magazynowanie odpadów (wszystkie decyzje do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie). Mam nadzieję, że nawet po uzyskaniu zgody na działalność, galwanizernia nie będzie negatywnie wpływać na zdrowie i otoczenie Mieszkańców. Pozytywnym jest to, że wiele wniosków Mieszkańców zostało uwzględnionych, choć zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich cieszy pozytywna opinia z Krakowa – komentuje Wojciech Hajduk – Radny Rady Miasta Trzebinia, zarazem przewodniczący Rady Osiedla Piaski w Trzebini.

Poniżej dokumentacja:

Instytucje dają zielone światło galwanizerni 30 Instytucje dają zielone światło galwanizerni 31 Instytucje dają zielone światło galwanizerni 32 Instytucje dają zielone światło galwanizerni 33 Instytucje dają zielone światło galwanizerni 34 Instytucje dają zielone światło galwanizerni 35 Instytucje dają zielone światło galwanizerni 36