Interweniują w kolejowym dziale inwestycji

W związku z interwencjami mieszkańców dotyczącymi niedrożności rowów odwadniających znajdujących się na terenie PKP w rejonie przejścia pod torami kolejowymi na Osiedlu Piaski w Trzebini spowodowanymi prawdopodobnie działalnością bobrów, Radny Wojciech Hajduk zwrócił się z wnioskiem o interwencją zmierzającą do zabezpieczenia ww. rowów przed ewentualnym zatapianiem nasypu kolejowego i terenów przyległych, tj. terenów ogrodów działkowych w Trzebini.

Interweniują w kolejowym dziale inwestycji 1
Tereny przy ogródkach działkowych