Jak odkorkować ulicę Mickiewicza?

Rada Osiedla Piaski w ostatnich tygodniach złożyła wnioski dotyczące analizy ruchu i poziomu bezpieczeństwa przy ul. Mickiewicza w Trzebini. Pojazdy parkujące przy posesjach ograniczają w znacznym stopniu ruch pieszych, a przede wszystkim zagrażają ich bezpieczeństwu.

Przypomnijmy, że droga od paru lat jest ulicą jednokierunkową z możliwością włączenia się do ruchu na skrzyżowaniu z ul. Krakowską. Nowa organizacja ruchu znacząco poprawiła bezpieczeństwo i natężenie ruchu. W chwili obecnej jednak zablokowana jedna strona ulicy powoduje, że piesi – chcąc uniknąć nadjeżdżających samochodów – zmuszani są do korzystania z pseudopobocza, czyli terenów zielonych wzdłuż prywatnych posesji.

Proszę urzędników o zaproponowanie rozwiązania tej sytuacji, by piesi czuli się bezpieczni w tym rejonie – mówił na styczniowej sesji Rady Miasta radny i przewodniczący naszego osiedla Wojciech Hajduk.

Gdy tylko uzyskamy odpowiedź z Urzędu Miasta, poinformujemy o tym na naszym portalu.

(BH)