Jakie odpady do pojemnika BIO?

Osobny pojemnik na bioodpady to największa z nowości od Nowego Roku. Jest on przeznaczony na:
kuchenne odpadki warzywne i owocowe,
obierki,
skoszoną trawę, liście i kwiaty,
drobne gałązki drzew i krzewów,
trociny i korę drzew,
niezaimpregnowane drewno,
a także skorupki jaj oraz fusy po kawie i herbacie.

Zgodnie z uchwalonym Regulaminem, jeden pojemnik przysługuje na 6 osób w rodzinie.

W domach jednorodzinnych mieszkańcy będą mogli kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, będą mogli skorzystać z bonifikaty i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji.

Deklaracje będzie można składać w Chrzanowie w siedzibie Związku (ul. Piłsudskiego 4) oraz na dzienniku podawczym trzebińskiego urzędu, dzięki inicjatywie Burmistrza Trzebini i naszych przedstawicieli w Związku.