Kiedy przejedziemy oficjalnie wiaduktem?

W ostatnich dniach października PKP zablokowały jazdę bajpasem, który został udostępniony kierowcom podczas budowy wiaduktu.

Kiedy przejedziemy oficjalnie wiaduktem? 3

Powody były dwa: kontynuowane są prace modernizacyjne linii kolejowej, a poza tym przebudowa odcinka drogi prowadzącej do wiaduktu wymusiła podwyższenie krawężników.

Zablokowanie jazdy bajpasem a jednoczesny brak zgody inspektoratu nadzoru budowlanego na użytkowanie wiaduktu namieszały trochę w naszej trzebińskiej organizacji ruchu.