Kolędowanie w trzebińskim kościele

W najbliższą niedzielę 29 stycznia br. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini odbędzie się XX Koncert Kolęd i Pastorałek im. ks. Prałata Stanisława Gałuszki. Początek o godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, ponieważ w wielu zespołach występują Mieszkańcy naszego Osiedla.

Kolędowanie w trzebińskim kościele 3

  • Chór „VOCALIS”

Dyrygent: Dorota Piotrowska.

To młoda grupa muzyczna działająca przy parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy.

W roku 2015 chór wziął udział w XI Wielopokoleniowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych, zdobywając główną nagrodę Grand Prix.

  • Chór „VOX ANIMAE”

Dyrygent: Karolina Czura.

Nazwa chóru pochodzi z jęz. łacińskiego i tłumaczona jest jako „głos duszy”.

Początki chóru parafialnego na Kątach związane są z uroczystością nawiedzenia nowopowstałej parafii przez relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus w czerwcu 2005 r.

Chór zdobył wiele nagród. Warto wspomnieć tutaj o II miejscu na XI Wielopokoleniowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych w Chrzanowie (15.11.2015).

  • Chór „CANTICUM CANTICORUM”

Dyrygent: Piotr Ciuła.

Chór istnieje od 1990 r. i działa przy parafii św. Barbary w Libiążu. Ma w swoim dorobku wiele pieśni religijnych, patriotycznych, a także folklorystycznych.

  • Chór „CANZONA”

Dyrygent: Tomasz Żołna.

Chór powstał przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie w 1977 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza Zbigniewa Mońki i Zygmunta Oczkowskiego – pierwszego dyrygenta Chóru. Od lat swoimi występami uświetnia wiele uroczystości m.in. w trakcie I pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II śpiewał podczas uroczystej Mszy św. w Oświęcimiu.

  • Chór „RAPSODIA”

Dyrygent: Irena Hydel.

Chór powstał w 2007 r. i działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chrzanowie, Występuje przed publicznością śpiewając utwory Chopina, Brahmsa, Beethovena, kolędy i pastorałki, a także lżejszy repertuar np. pieśni biesiadne.

  • Chór „MILENIUM”

Dyrygent: Wasyl Stefaniuk.

Chór założony został w 1999 r. Chór Milenium posiada w swoim repertuarze utwory o tematyce ludowej, patriotycznej, świeckiej, religijnej, regionalnej, biesiadnej oraz kolędy. Są to utwory kompozytorów polskich i zagranicznych jak i własne opracowania muzyczne.

  • Chór „ECHO”

Dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek.

Chór mieszany Echo Górnicze powstał w 1965 r. z inicjatywy Marii Barciszewskiej, Pauliny Kotlarskiej i Józefa Mitasa. Jego siedzibą stał się Dom Kultury KWK „Siersza” w Myślachowicach.

Repertuar chóru to prawie 200 utworów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Wśród nich kilkadziesiąt obcojęzycznych. Chór wykonuje m.in. pieśni po niemiecku, włosku, ukraińsku, francusku, angielsku, chorwacku, po łacinie. Śpiewa pieśni ludowe, górnicze, żołnierskie i partyzanckie. Wykonuje utwory z oper, operetek, musicali, pieśni ślubne, żałobne, patriotyczne i religijne.

  • Schola przy parafii św. App. Piotra i Pawła

Dyrygent: Edyta Poręba.

To chyba jeden z najmłodszych wiekiem i stażem zespołów, które zaprezentują się podczas tegorocznego Koncertu Kolęd i Pastorałek.

Dziecięce uśmiechy, spontaniczność i radość na pewno już nieraz urzekły nasze serca. Mamy nadzieję, że i w tym roku będzie podobnie.

  • Miejska Orkiestra Dęta

Dyrygent: Krzysztof Paluchowski.

Organizacja koncertów dla mieszkańców Trzebini, instytucji kultury, jak również zakładów pracy; współpraca z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rejonie, upowszechnianie gry na instrumentach dętych czy pogłębianie i utrwalanie wiedzy muzycznej wśród mieszkańców Gminy Trzebinia i przyjezdnych gości to tylko niektóre zadania, jakie wypełnia Miejska Orkiestra Dęta.

A jak grają, to już trzeba przyjść i samemu posłuchać!

Bartłomiej Hajduk