Komin trzeba będzie rozebrać i odbudować

Rada Osiedla wraz z Radnym Wojciechem Hajdukiem zwrócili się do urzędu miasta z wnioskiem o zabezpieczenie komina przy ul. Ochronkowej. Od pewnego czasu odpadają z niego elementy konstrukcyjne.

Komin przy ul. Ochronkowej w Trzebini znajduje się na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

Komin trzeba będzie rozebrać i odbudować 1
Komin przy ul. Ochronkowej

Urząd Miasta zwrócił się do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu, zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną, polegającą na częściowej rozbiórce komina i na nowo jego odtworzeniu. W przedmiotowej sprawie wpłynęła pozytywna opinia.

W przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych, Urząd przystąpi do prac remontowych.