Konieczna wymiana sieci w chodniku

Gwałtowane opady deszczu zmusiły Wodociągi Chrzanowskie do wymiany fragmentu sieci kanalizacyjnej w chodniku od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego.

Konieczna wymiana sieci w chodniku 3

Prace są sukcesywnie kontynuowane.