Kratki ściekowe do wyczyszczenia

Wniosek dotyczący wyczyszczenia kratek w chodniku od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego został we wrześniu skierowany do urzędu miasta przez Radę Osiedla Piaski.

Kratki ściekowe do wyczyszczenia 1
Chodnik od ul. Krakowskiej do ul. Kilińskiego

Przewodniczący rady Wojciech Hajduk argumentuje, że wyczyszczenie kratek może ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwości zapachowych w tym rejonie.