Kto odśnieży nasze drogi?

W okresie zimowym ulice i chodniki gminne podlegają odśnieżaniu, którym zajmować się będzie spółka „Usługi Komunalne Trzebinia”.

W tym okresie wszelkie interwencje i uwagi związane z utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy Trzebinia należy zgłaszać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Dyspozycyjnym ds. Dróg i Komunikacji, który mieści się w bazie sprzętowej spółki Usługi Komunalne „Trzebinia” przy ulicy Kościuszki, tel. 32 61 21 645.

  • DROGI GMINNE I DROGI POWIATOWE NA OBSZARZE GMINY TRZEBINIA – Interwencje przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Dyspozycyjny ds. Dróg i Komunikacji, tel. (32) 61-21-645, 61-21-433, 61-21-153 w. 20.
  • DROGA WOJEWÓDZKA NR 791 NA OBSZARZE GMINY TRZEBINIA (ulice: Ochronkowa i Piłsudskiego w Trzebini, Trzebińska i Olkuska w Myślachowicach, Trzebińska w Lgocie) – Interwencje przyjmuje dyżurny Akcji Zima (12) 446-58-55, 609-703-392.
  • DROGA KRAJOWA NR 79 NA OBSZARZE GMINY TRZEBINIA (ulice: Krakowska, Kościuszki i Długa w Trzebini oraz Krakowska w Młoszowej i Dulowej) – Interwencje przyjmuje sztab Akcji Zima (12) 285-51-95, 608 648-204, 600 800-610.

Zakres obowiązków właścicieli i administratorów nieruchomości w kwestii odśnieżania określony jest szczegółowo tutaj.

(BH)