Ktoś nielegalnie podrzuca gruz…

W związku z pojawieniem się dzikiego składowiska gruzu przy ul. Dworcowej w Trzebini Rada Osiedla Piaski zwraca się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu, ustalenie właścicieli działek i zobowiązanie do zabezpieczenia terenu przed podrzucaniem gruzu.

Ktoś nielegalnie podrzuca gruz... 5

Omawiane miejsce to teren naprzeciwko FH Promet, ul. Dworcowa 28; od zimy zaobserwowano powiększające się nielegalne składowisko gruzu.

Pismo zostało skierowane także do Komisariatu Policji w Trzebini.

Ktoś nielegalnie podrzuca gruz... 6