Łącznik czeka na lepsze doświetlenie

W związku z koniecznością doświetlenia łącznika ul. Kochanowskiego i ul. Kilińskiego (w rejonie dz. 1268/64 obr. Trzebinia) na terenie Osiedla Piaski w Trzebini, Radny Wojciech Hajduk zwrócił się z wnioskiem o rozpoczęcie realizacji zadania od wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej dla budowy jednego słupa z lampą.

Doświetlenie łącznika przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, mieszkańców oraz wszystkich korzystających z drogi, m.in. w drodze do pobliskiego Przedszkola.