Łącznik między ul. Żmirka a ul. Ochronkową już gotowy

Do końca lipca 2016 roku powstanie droga gminna łącząca ul. Ochronkową z ul. Żmirką.

Zakres planowanych prac powoli dobiega końca. Teren pod drogę został już odwodniony oraz utwardzony. Pozostaje tylko wyłożenie łącznika nawierzchnią z kostki brukowej betonowej.

Po wykonaniu prac budowlanych odcinek wjazdu na parkingi przy Komisariacie Policji będzie drogą dwukierunkową.

Przypomnijmy, że inwestycję wykonuje firma wyłoniona w drodze przetargu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe ,,HANDREM” z Płazy, które zaproponowało kwotę 190 540,32 zł brutto.

Stan prac na: 09.05.2016 r.:

lacznik-zmirka-ochronkowa

Stan prac na: druga połowa czerwca 2016 r.

Stan prac na: 18.07.2016 r.:

Stan prac na: wrzesień 2016 r.:

Fragment oddanej do użytku nowej drogi, która łączy ulicę Ochronkową z ulicą Żmirka (Fot.: Robert Siwek).

Fragment oddanej do użytku nowej drogi, która łączy ulicę Ochronkową z ulicą Żmirka (Fot.: Robert Siwek).

(BH)