Likwidowane są dzikie wysypiska

W ramach prac społecznie-użytecznych likwidowane są dzikie wysypiska na terenie Osiedla Piaski w Trzebini.

W dalszym ciągu w rejonie ul. Żwirki i Wigury.

Likwidowane są dzikie wysypiska 1

Dzikie wysypisko (III/2020).

Likwidowane są dzikie wysypiska 2

Likwidacja dzikiego wysypiska (V/2020).