Lustra drogowego nie będzie…

Lustra drogowego nie będzie, zalecamy zachować ostrożność

W ostatnich tygodniach, w związku z interwencją mieszkańców oraz użytkowników drogi, Wojciech Hajduk – Radny Rady Miasta Trzebinia wziął udział w spotkaniach, mających na celu wypracowanie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa i widoczności przy wyjeździe z bocznych odcinków ulic na terenie Osiedla Piaski: ul. Słowackiego i ul. Kochanowskiego.

Lustra drogowego nie będzie... 1

Przewodniczący rady osiedla wraz z Dyrektorem PZD w Chrzanowie

Postulowanym rozwiązaniem przez mieszkańców byłby montaż lustra drogowego, ale ze względu na geometrię jezdni oceniono, że ich montaż nie przyczyni się do poprawy widoczności.

– Zdaniem urzędów problemem jest ograniczona widoczność związana z utrzymaniem poboczy i niskiej roślinności w rejonie wyjazdów, dlatego zdecydowaliśmy, by na chwilę obecną podjąć działania w kierunku przycięcia gałęzi (przy ul. Kochanowskiego) oraz wyprofilowaniu pobocza (przy ul. Słowackiego) – podsumowuje przewodniczący rady osiedlowej.