Mieszkańcy chcą przejścia dla pieszych

Wojciech Hajduk – Radny Rady Miasta Trzebinia oraz przewodniczący rady osiedlowej wskazuje miejsce w rejonie ul. Słowackiego, gdzie zostanie wyznaczone dodatkowe przejście dla pieszych.

Mieszkańcy chcą przejścia dla pieszych 3

Taki wniosek od kilku miesięcy zgłaszają mieszkańcy pobliskich domów.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane ze zmianą organizacji ruchu w tym fragmencie drogi.