Migające lampy na Rondzie Solidarności

Na lipcowym zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” – po raz kolejny – złożono wniosek do trzebińskiego Urzędu Miasta dot. naprawy migających lamp na Rondzie Solidarności oraz lamp przy przejściu dla pieszych i wzdłuż ul. Krakowskiej w stronę Chrzanowa.

Latarnie zapalają się i gaszą na zmianę w różnych częstotliwościach czasowych. Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale i pieszych, powracających do swoich domów. Już w okresie wiosennym sygnalizowałem w Urzędzie ten problem, ale ze względu na nierozwiązany problem  – wraz z członkami Rady Osiedla – kolejny raz kierujemy wniosek do urzędników w tym temacie  – argumentuje złożenie wniosku Wojciech Hajduk, radny i przewodniczący Rady Osiedla.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się rozwiązać „migający” problem ulicznego oświetlenia.

(BH)
Fot.: Rondo Solidarności w Trzebini (przelom.pl)