Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Poniżej informacja od Starosty.